'tHaft is de naam waaronder, ik, de
ervaren en creatieve journalist en
communicatiekundige Job van
Haaften, opereer. Ik schrijf graag voor
u artikelen, neem interviews af en geef
communicatieadviezen, in goed over-
leg en samenwerking met u als op-
drachtgever.